Residència per la gent gran i Centre de dia Vida per l’Avi, Vilassar de Mar, Maresme (Barcelona)

Un equip humà i professional dedicat a les persones
Oferim atenció individualitzada a la gent gran
Ens preocupem per la seva salut i benestar
Previous slide
Next slide

Equip humà i variables organitzatives de l'organigrama de la residència

La nostra visió, centrar-nos en les persones com a filosofia de treball

La nostra Missió és oferir benestar i una gran qualitat de vida centrant-nos en l’atenció centrada en la persona
(ACP), enriquint lexperiència de lenvelliment proporcionant oportunitats per a una vida saludable i amb propòsit.

Tot això no seria possible sense el gran equip humà que forma la nostra residència.

Residència Vida per l'Avi al Maresme

Atenent la nostra gent gran des de 1990

Àrea datenció integral

Servei de Desenvolupament Personal

Proporciona les curas necessàries per al desenvolupament de les activitats de la vida diària, mantenir o millorar l’autonomia, atenció de la dependència i capacitat funcional. Suport i manteniment de les capacitats instrumentals, per participar en activitats que facilitin la seva inclusió social des de la perspectiva del model de qualitat de vida. El centre és lliure de contencions. La subjecció o contenció que és estrictament necessària, es fa de manera segura, sempre amb la sol·licitud i aprovació d'un facultatiu i de la persona usuària o del familiar responsable.

Direcció i Administració

Director Tècnic

Té a càrrec seu els cinc tècnics de la residència.
Les seves funcions són les de coordinar i supervisar la feina dels tècnics.

Director Administratiu

Té a càrrec seu, l'encarregada de gerocultores.
Altres funcions que exerceix són les de selecció de personal, control de magatzem (proveïdors), supervisió del treball realitzat, contacte amb el client i amb comercials, revisió de nòmines i revisió de facturació.

Servei de Promoció de la Salut

Metge

Té a càrrec directe la responsable tècnica i d'infermeria. Les seves funcions són garantir el benestar i la salut dels nostres clients passant visita mèdica periòdicament.

Infermeria

S'encarrega de la preparació i les comandes de la medicació, la preparació de receptes mèdiques i de passar consulta amb el metge. També s'encarrega de fer cures i supervisar el treball tècnic de les gerocultores (higiene dels residents, cures, tensió arterial, diabetis, etc.)

Encarregada de Gerocultores

Té a càrrec seu les gerocultores, neteja i ajudants de gerocultores. La seva funció és supervisar els treballs diaris del personal al seu càrrec i informar el director administratiu o la responsable tècnica.

Atenció i benestar dels residents

Tècnics

Valoren, pauten, executen i reevaluen contínuament els procediments i les intervencions personalitzades i adequades per cada persona

Gerocultores

S'encarreguen de proporcionar en tot moment una atenció directa a les persones que no poden realitzar per si soles les activitats de la vida diària alhora que potencien les que sí que poden realitzar-les

Àrea de Serveis Generals

Personal de Cuina

S'encarreguen de la preparació dels menjars pautats al menú. També s'encarreguen de la neteja de les instal·lacions de la cuina i de tots els utensilis.

Personal del servei de Neteja

S'encarreguen de mantenir les residències en un entorn adequat i que totes les estances de la casa estiguin netes i recollides.

ORGANIGRAMA I FUNCIONAMENT DE LA RESIDÈNCIA

Organigrama jeràrquic i funcional de la Residència per a gent gran, Vida per l’Avi

Un equip de professionals a l'atenció dels nostres grans

Al conjunt de les nostres residències per a la tercera edat, treballen:

Nuclis d'Autoritat

Nivells jeràrquics

Amplitud de jerarquia

Un bon funcionament sempre depèn d'una bona organització

Mecanismes de Coordinació

Els mecanismes de coordinació que s’utilitzen a l’empresa es basen en la normalització d’habilitats, per la qual cosa el personal que es requereix a l’empresa són titulats i especialitzats en el sector on treballen.

En treballar en equip es coordina la feina diàriament, organitzant i dividint-se els treballs i les tasques a realitzar per cobrir totes les necessitats dels residents i de la pròpia empresa.

Mitjans utilitzats per a la motivació

Com a empresa de benestar, estem pendents de detectar les necessitats formatives de la plantilla, facilitar i formar adequadament en funció de les necessitats esmentades.

Involucrar els treballadors en els processos productius de manera que facin seva l’activitat a exercir, tot això s’aplica involucrant el nostre personal en projectes futurs i potenciant el treball en equip.

Fomentem la participació dels nostres treballadors en les decisions rellevants de l’empresa mitjançant reunions i xerrades i premiem les motivacions esmentades mitjançant primes.

Si necessites més informació sobre la nostra Residència i els seus serveis

Avís legal i Política de Privacitat

1. Titularitat i condicions dús de la pàgina web

El nom del domini www.vidaperlavi.cat, està registrat a favor de Bofill Moral, SL, amb NIF B66869298 i domicili social al c/ Sant Pau, 12 · 08340, Vilassar de Mar (Barcelona)

2. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de Bofill Moral, SL i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Així, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Bofill Moral, SL. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços

Bofill Moral, SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza.

Tampoc no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.vidaperlavi.cat.

La presència daquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació.

En cas que Bofill Moral, SL . tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web

Bofill Moral, SL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics

Bofill Moral, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de Bofill Moral, SL no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant de possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

6. Tractament de dades d’usuari

Quan l’usuari facilita les vostres dades de caràcter personal utilitzant el nostre e-mail o formulari de contacte, esteu autoritzant expressament Bofill Moral, SL al tractament de les vostres Dades Personals per poder atendre les vostres consultes o peticions de serveis. Bofill Moral, SL inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Bofill Moral, SL no cedirà o comunicarà a tercers les dades demanades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a Bofill Moral, SCP, Responsable del Fitxer, ubicat al c/ Sant Pau, 12 · 08340, Vilassar de Mar (Barcelona) o al correu electrònic info @vidaperlavi.cat

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot allò que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament