Residència per la gent gran i Centre de dia Vida per l’Avi, Vilassar de Mar, Maresme (Barcelona)

Residència per a la 3a edat Vida per l'Avi a Vilassar de Mar (Maresme)
Espais d'estimulació personal
Equipaments per a serveis terapèutics i lúdics
Previous slide
Next slide

Serveis de la residència de gent gran Vida per l'Avi

La nostra visió, centrar-nos en les persones com a filosofia de treball

Oferim serveis per cobrir totes les necessitats dels nostres residents.

Per a nosaltres és fonamental oferir serveis de qualitat a les nostres residències de gent gran i donar una atenció individualitzada als nostres residents, que de resposta tant a les seves necessitats bàsiques de la vida diària com a aquelles facetes de la seva vida: aspiracions, aficions, il·lusions, … que els permeten realitzar-se com a persones i amb això augmentar-ne l’autoestima i la qualitat de vida.

“És per això que, dins del model d’Atenció Centrada a la Persona, la persona resident desenvoluparà el seu propi Pla d’Atenció i Vida, amb l’acompanyament de tot l’Equip Interdisciplinari, amb l’objectiu de donar continuïtat al projecte de vida” .

Canviar la manera de mirar i entendre que hem d’apostar per conservar les seves capacitats en comptes de posar l’accent a les seves limitacions, amb independència de la diversitat funcional que en alguns casos es pugui donar.

Respectar la seva història vital, entendre-la per comprendre el seu moment actual i les seves futures aspiracions és el nostre compromís per a la seva cura.

Si ho desitgeu podeu descarregar la Carta de Serveis de la nostra Residència

L'Atenció Centrada a la Persona com el nostre model assistencial

“Per mi, la residència és un refugi que tenim quan som grans, que està molt bé. És trist si quedem sols, i aquí en canvi fem amistats i tenim molta companyia”.

Residència Vida per l'Avi a Vilassar de Mar

Al servei de la gent gran des de 1990

Atenció Centrada a la Persona (ACP)

L’ACP té com a objectiu principal empoderar la persona, això significa donar-li poder perquè s’impliqui en les decisions que afecten el dia a dia i així poder decidir sobre el seu projecte de vida.

La casa proporciona un enfocament holístic en què els valors de la persona són els que determinen les decisions clíniques i el seu dia a dia. Algunes de les característiques són…

Ens esforcem per adaptar-nos al projecte de vida de cada persona evitant establir rutines comunes per a tothom
Tenint en compte la part anterior, els serveis es presten des de les àrees següents:

Àrea d´Atenció Integral

Servei de Desenvolupament Personal

Proporciona les cures necessàries per al desenvolupament de les activitats de la vida diària, mantenir o millorar l'autonomia, l'atenció de la dependència i capacitat funcional.

Suport i manteniment de les capacitats instrumentals per participar en activitats que facilitin la la seva inclusió social des de la perspectiva del model de qualitat de vida.

El centre és lliure de contencions. La subjecció o la contenció que és estrictament necessàries, es fa de manera segura, sempre amb la sol·licitud i l'aprovació d'un facultatiu i de la persona usuària o el familiar responsable.

Servei i unitat de suport personal i psicoemocional

Atenció psicològica

Acompanyament emocional i afectiu de les persones residents i les seues famílies.

Psicoestimulació, entrenament de funcions cognitives i orientació a la realitat.

Intervenció Social i Comunitària

Des del Treball Social s'informa i es participa en la tramitació de recursos i ajuts tècnics. També s'ajuda en aquelles gestions de caràcter personal.

Des de lEducació Social es promou el desenvolupament personal mitjançant activitats significatives individuals i grupals, i la seva integració dins de la comunitat.

Servei de Promoció de la Salut

Desplegament i seguiment per als nostres residents del Pla d´Atenció Vida.

Atenció Mèdica

Preventiva i General
Tractaments, medicació, seguiment, valoració nutricional i assessorament mèdic a persones usuàries ia les famílies.

Atenció d´Infermeria

Preventiva, tractaments, seguiment, cures, control de gestió de la medicació, gestió de material sanitari i assessorament a persones usuàries i famílies.

Fisioteràpia i Rehabilitació

Realitzem tractaments terapèutics, de rehabilitació i fisioteràpia utilitzant mitjans físics per mantenir, rehabilitar o recuperar el nivell adequat de salut de les persones usuàries del centre.

Teràpia Ocupacional

Realitzem intervencions amb l'objectiu de capacitar la persona perquè puguin desenvolupar tant les activitats de la vida diària, com les productives i les de lleure perquè s'adeqüin al projecte de vida.

Àrea de Serveis Generals

Correspon a aquesta àrea les funcions que es deriven encomanades a les unitats depenent:

Servei de cuina, dietes i atenció alimentària

Elaboració de dietes especials, control dietètic dels aliments, supervisió i manipulació daliments.

Servei de Neteja de la Residència

Neteja i manteniment del centre, tant de les instal·lacions, dependències comunes com de les pròpies habitacions dels residents.

Servei de Bugaderia i Planxa

Foto rentadora, Recollida, neteja, planxat i organització de la roba de les persones usuàries del Centre residencial.

Manteniment del Centre

Manteniment de les instal·lacions i estades de la Residència per al correcte funcionament del dia a dia.
Tan important és per al benestar dels nostres residents tenir cura tant del seu entorn personal com del comunitari.

Altres prestacions complementàries

Servei de perruqueria per als residents

Servei espiritual i religiós

Servei de podologia a la Residència

Àrea d'Administració

Correspon a aquesta àrea les funcions que es deriven encomanades a les unitats depenent:

Cuidem el seu benestar basat en l'autoestima, la salut mental i sentir-se bé amb un mateix i el seu entorn.

Els serveis estan interrelacionats i el funcionament del centre, es basa en procediments transversals que impliquen tothom en el context de treball en equip. Aquestes tasques es complementen amb el programa de gestió de residències GARESAN.

Si necessites més informació sobre la nostra Residència i els seus serveis

Avís legal i Política de Privacitat

1. Titularitat i condicions dús de la pàgina web

El nom del domini www.vidaperlavi.cat, està registrat a favor de Bofill Moral, SL, amb NIF B66869298 i domicili social al c/ Sant Pau, 12 · 08340, Vilassar de Mar (Barcelona)

2. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de Bofill Moral, SL i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Així, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Bofill Moral, SL. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços

Bofill Moral, SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza.

Tampoc no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.vidaperlavi.cat.

La presència daquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació.

En cas que Bofill Moral, SL . tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web

Bofill Moral, SL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics

Bofill Moral, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de Bofill Moral, SL no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant de possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

6. Tractament de dades d’usuari

Quan l’usuari facilita les vostres dades de caràcter personal utilitzant el nostre e-mail o formulari de contacte, esteu autoritzant expressament Bofill Moral, SL al tractament de les vostres Dades Personals per poder atendre les vostres consultes o peticions de serveis. Bofill Moral, SL inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Bofill Moral, SL no cedirà o comunicarà a tercers les dades demanades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a Bofill Moral, SCP, Responsable del Fitxer, ubicat al c/ Sant Pau, 12 · 08340, Vilassar de Mar (Barcelona) o al correu electrònic info @vidaperlavi.cat

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot allò que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament