Residència per la gent gran i Centre de dia Vida per l’Avi, Vilassar de Mar, Maresme (Barcelona)

Residència per a la tercera edat al Maresme, Barcelona
Espai d'estimulació personal
Equipaments complementaris per a Serveis terapèutics i lúdics
Previous slide
Next slide

Residència al Maresme per a la gent gran Vida per l’Avi

Informació sobre el nostre Centre Residencial a Vilassar de Mar, Maresme (Barcelona)

En ple Maresme, Vida per l’Avi és una Residència Geriàtrica i un Centre de Dia orientat a la gent gran, la principal funció del qual és oferir benestar i una gran qualitat de vida a tots els nostres residents.

Disposem de professionals de gran qualitat humana i tècnica, formats en geriatria i en diferents especialitats que garanteixen un conjunt de serveis excel·lents i variats per atendre i cuidar en les millors condicions les nostres persones grans.

Som un Centre Residencial i un Centre de Dia privat i com a residència col·laboradora del «programa d’acolliment residencial de la Generalitat de Catalunya» disposem d’un nombre determinat de places públiques.

Informació tècnica sobre la residència

3 Plantes

Sala Polivalent: 83,40 m2
Planta Principal: 188,30 m2
Planta Pis: 188,30 m2

Oficines: 32,50 m2

1.600 m2

460 m2

25 llits

8 Places

7 Places

3 Habitacions

2 Habitacions

8 Habitacions

2 Habitacions

Certificat de Transparència

Residència Vida per l'Avi a Vilassar de Mar

Al servei de la gent gran des de 1990

Residència per a gent gran Vida per l'Avi

Atenció Centrada a la Persona (ACP)

L’ACP té com a objectiu principal empoderar la persona, això significa donar-li poder perquè s’impliqui en les decisions que afecten el dia a dia i així poder decidir sobre el seu projecte de vida.

La casa proporciona un enfocament holístic en què els valors de la persona són els que determinen les decisions clíniques i el seu dia a dia.
Algunes de les característiques són:

Avís legal i Política de Privacitat

1. Titularitat i condicions dús de la pàgina web

El nom del domini www.vidaperlavi.cat, està registrat a favor de Bofill Moral, SL, amb NIF B66869298 i domicili social al c/ Sant Pau, 12 · 08340, Vilassar de Mar (Barcelona)

2. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de Bofill Moral, SL i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Així, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Bofill Moral, SL. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços

Bofill Moral, SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza.

Tampoc no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.vidaperlavi.cat.

La presència daquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació.

En cas que Bofill Moral, SL . tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web

Bofill Moral, SL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics

Bofill Moral, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de Bofill Moral, SL no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant de possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

6. Tractament de dades d’usuari

Quan l’usuari facilita les vostres dades de caràcter personal utilitzant el nostre e-mail o formulari de contacte, esteu autoritzant expressament Bofill Moral, SL al tractament de les vostres Dades Personals per poder atendre les vostres consultes o peticions de serveis. Bofill Moral, SL inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Bofill Moral, SL no cedirà o comunicarà a tercers les dades demanades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a Bofill Moral, SCP, Responsable del Fitxer, ubicat al c/ Sant Pau, 12 · 08340, Vilassar de Mar (Barcelona) o al correu electrònic info @vidaperlavi.cat

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot allò que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament